او ادامه داد: «سه سال پیش فقط هفت منطقه درگیر اسکان فرهنگیان بود اما اکنون مناطق ۱۹ گانه تهران در این مسئله فعال هستند.»

مدیر کل آموزش و پرورش تهران تصریح کرد: «هدف آموزش و پرورش تنها ارائه خدمات به فرهنگیان است اما گاهی به دلیل کمبود مراکز گردشگری گاهی ناچار هستیم که این مراکز را در اختیار غیرفرهنگیان نیز قرار دهیم.»

باقری با اشاره به اینکه تعداد مراکز رفاهی را در سه منطقه افزایش دادیم گفت: بر تعداد مدارس نیز افزوده شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش تهران به پرداخت مطالبات اشاره و تصریح کرد: «حق التدریسان غیررسمی تهران به طور کامل حقوق خود را دریافت کرده‌اند و برای پرداخت حق‌التدریس رسمی منتظر تخصیص بودجه هستیم.»

او با اشاره به میزان مطالبات حق‌التدریس رسمی یادآور شد: به آنها دو ماه از سال قبل و ۶ ماه از سال جاری بدهکار هستیم.