اعضای شورای شهر رشت طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری رشت را کلید زدند.


اعضای شورای شهر رشت طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری رشت را کلید زدند.
تاریخ درج خبر : ۲۴ بهمن ۱۳۹۴  

اعضای شورای شهر رشت طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری رشت را کلید زدند.

شهرداری نهادیست که بار اصلی تامین مالی آن بر عهده مردم است و البته این حق مردم است که از نحوه دخل و خرج آن مطلع باشند. در همین راستا و به منظور اجتناب از مشکلاتی که در دوره سوم شورای شهر رشت که از قضا محمدعلی ثابت قدم نیز در اولین تجربه شهرداری خود در کشور مدتی شهردار منتخب آنها بود، بوجود آمد، شفافیت در امور مالی ضرورت دارد.

با این حال متاسفانه ثابت قدم، شهردار رشت تاکنون حاضر به اطلاع رسانی به مردم در خصوص قراردادهای شهرداری از طریق بارگزاری در پورتال شهرداری رشت نشده و برخی سایتهای هوادار شهردار نیز با توجیه فعالیتهای عمرانی شهردار سعی در کمرنگ کردن این خواسته بحق شهروندان دارند.

نکته مهم این است که منتقدین شهردار با انجام پروزه های شهرداری مخالف نیستند بلکه خواستار شفافیت و اطلاع رسانی به مردم هستند تا هزینه تمام شده، نحوه انتخاب پیمانکار و همچنین مبلغ قرارداد مشخص شود. موضوعی که در همه جای دنیا مرسوم است. با این تفاسیر و عدم شفاف سازی شهرداری رشت اینبار اعضای شورای شهر رشت احساس خطر کرده و در صدد تحقیق و تفحص از قراردادهای مناقصات و ترک تشریفات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری برآمده اند. اقدامی که هر چند دیر انجام شد ولی انجام آن با توجه به مشکلات قبلی ضرورت دارد.

حال باید منتظر بود و دید آیا شهردار رشت همکاری لازم را برای این تحقیق و تفحص انجام خواهد داد تا مردم از میزان و نحوه قراردادهای شهرداری مطلع شوند و بدانند به اصطلاح هر کدام از پروژه های شهرداری چقدر برایشان آب خورده و برای دیگران چقدر نان کرده است

/خزر

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار