در سومین روز از اردیبهشت ماه؛ بارش برف ارتفاعات تالش را سفید پوش کرد