پس از ۴۰ سال تصفیه‌خانه شهر صنعتی رشت احداث می‌شود