برنامه کامل دور رفت لیگ شانزدهم (٩۵-٩۶) +جدول کامل


برنامه کامل دور رفت لیگ شانزدهم (٩۵-٩۶) +جدول کامل
تاریخ درج خبر : ۲۳ تیر ۱۳۹۵  

طی مراسمی در شب گذشته مسابقات لیگ برتر و برنامه های آن قرعه کشی که به شرح زیر است

 

گیلان تایمز:

 

هفته اول

دوشنبه و سه‌شنبه، ۴ و ۵ مردادماه
 

صباى قم – صنعت نفت آبادان
سیاه‌جامگان مشهد – ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز
تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان
استقلال – نفت تهران
سایپا – پرسپولیس
گسترش‌فولاد تبریز – پیکان
سپاهان اصفهان – پدیده خراسان

هفته دوم
یکشنبه و دوشنبه، ١٠ و ١١ مردادماه
 

پیکان – صبا
پرسپولیس – فولاد
نفت – سپاهان
پدیده – سیاه‌جامگان
استقلال خوزستان – استقلال
ذوب‌آهن – سایپا
نفت آبادان – تراکتورسازی
ماشین‌سازی – گسترش‌فولاد

هفته سوم
جمعه و شنبه، ١۵ و ١۶ مردادماه
 

صبا – ماشین‌سازی
سپاهان – استقلال خوزستان
نفت تهران – پدیده
استقلال – نفت آبادان
فولاد – ذوب‌آهن
گسترش‌فولاد – پرسپولیس
سیاه‌جامگان – سایپا
تراکتورسازی – پیکان

 هفته چهارم
پنجشنبه و جمعه، ٢١ و ٢٢ مردادماه
 

پرسپولیس – صبا
ذوب‌آهن – گسترش‌فولاد
سیاه‌جامگان – فولاد
ماشین‌سازی – تراکتورسازی
سایپا – پدیده
نفت آبادان – سپاهان
پیکان – استقلال
استقلال خوزستان – نفت تهران

هفته پنجم
جمعه، ‌شنبه و یکشنبه، ١٩، ٢٠ و ٢١ شهریورماه
 

صبا – ذوب‌آهن
فولاد – سایپا
پدیده – استقلال خوزستان
تراکتورسازی – پرسپولیس
نفت تهران – نفت آبادان
استقلال – ماشین‌سازی
گسترش‌فولاد – سیاه‌جامگان
سپاهان – پیکان

هفته ششم
پنجشنبه و جمعه، ٢۵ و ٢۶ شهریورماه
 

سیاه‌جامگان – صبا
ذوب‌آهن – تراکتورسازی
فولاد – پدیده
نفت آبادان – استقلال خوزستان
پیکان – نفت تهران
ماشین‌سازی – سپاهان
سایپا – گسترش‌فولاد
پرسپولیس – استقلال

هفته هفتم
چهارشنبه و پنجشنبه، ٣١ شهریور و اول مهرماه
 

صبا – سایپا
استقلال – ذوب‌آهن
گسترش‌فولاد – فولاد
استقلال خوزستان – پیکان
تراکتورسازی – سیاه‌جامگان
نفت تهران- ماشین‌سازی
پدیده – نفت آبادان
سپاهان – پرسپولیس

هفته هشتم
جمعه و شنبه، ٢٣ و ٢۴ مهرماه
 

فولاد – صبا
ذوب‌آهن – سپاهان
ماشین‌سازی – استقلال خوزستان
سایپا – تراکتورسازی
پرسپولیس – نفت تهران
سیاه‌جامگان – استقلال
پیکان – نفت آبادان
گسترش‌فولاد – پدیده

هفته نهم
پنجشنبه و جمعه، ٢٩ و ٣٠ مهرماه
 

صبا – گسترش‌فولاد
نفت تهران – ذوب‌آهن
تراکتورسازی – فولاد
استقلال خوزستان – پرسپولیس
نفت آبادان – ماشین‌سازی
سپاهان – سیاه‌جامگان
استقلال – سایپا
پدیده – پیکان

هفته دهم
پنجشنبه و جمعه، ۶ و ٧ آبان‌ماه
 

صبا – پدیده
ذوب‌آهن – استقلال خوزستان
فولاد – استقلال
گسترش‌فولاد – تراکتورسازی
سیاه‌جامگان – نفت تهران
ماشین‌سازی – پیکان
پرسپولیس – نفت آبادان
سایپا – سپاهان

هفته یازدهم
پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ آذرماه
 

تراکتورسازی – صبا
نفت آبادان – ذوب‌آهن
سپاهان – فولاد
استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان
نفت تهران – سایپا
پدیده – ماشین‌سازی
استقلال – گسترش‌فولاد
پیکان – پرسپولیس

هفته دوازدهم
پنجشنبه و جمعه، ١١ و ١٢ آذرماه
 

صبا – استقلال
ذوب‌آهن – پیکان
فولاد – نفت تهران
سایپا – استقلال خوزستان
تراکتورسازی – پدیده
پرسپولیس – ماشین‌سازی
سیاه‌جامگان – نفت آبادان
گسترش‌فولاد – سپاهان

 هفته سیزدهم
پنجشنبه و جمعه، ١٨ و ١٩ آذرماه
 

سپاهان – صبا
ماشین‌سازی – ذوب‌آهن
استقلال خوزستان – فولاد
استقلال – تراکتورسازی
نفت تهران – گسترش‌فولاد
پیکان – سیاه‌جامگان
نفت آبادان – سایپا
پدیده – پرسپولیس

هفته چهاردهم

پنجشنبه و جمعه، ٢۵ و ٢۶ آذرماه
 

صبا – نفت تهران
ذوب‌آهن – پرسپولیس
فولاد – نفت آبادان
گسترش‌فولاد – استقلال خوزستان
تراکتورسازی – سپاهان
سیاه‌جامگان – ماشین‌سازی
سایپا – پیکان
استقلال – پدیده

هفته پانزدهم
جمعه، شنبه و یکشنبه، ٣، ۴ و ۵ دی‌ماه
 

استقلال خوزستان – صبا
پدیده – ذوب‌آهن
پیکان – فولاد
نفت تهران – تراکتورسازی
ماشین‌سازی – سایپا
پرسپولیس – سیاه جامگان
نفت آبادان – گسترش‌فولاد
سپاهان – استقلال

 

 

 

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار