جیره‌بندی آب روستای براگور و محرومیت مردم روستاهای بالادست از این مایه حیات