اختصاصی گیلان تایمز/گزارش تصویری از مشکلات واحدهای مسکونی مجتمع مسکن مهر رشت


اختصاصی گیلان تایمز/گزارش تصویری از مشکلات واحدهای مسکونی مجتمع مسکن مهر رشت
تاریخ درج خبر : ۲۴ آبان ۱۳۹۵  

۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۶۸ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۷۱ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۷۹ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۸۰ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۸۱ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۸۲ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۸۳ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۸۴ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۸۵ ۳۰۶۵۵۰۷-۴۹۲۷۳۸۷ t3065507-4927368 t3065507-4927369 t3065507-4927370 t3065507-4927371 t3065507-4927373 t3065507-4927374 t3065507-4927377

 

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار