اختصاصی/ گزارش تصویری ازمراسم بیعت با شهدا و گل افشانی مزار شهدای رشت با حضور خانواده‌ی شهدا


اختصاصی/ گزارش تصویری ازمراسم بیعت با شهدا و گل افشانی مزار شهدای رشت با حضور خانواده‌ی شهدا
تاریخ درج خبر : ۲۸ آبان ۱۳۹۵  

 به گزارش گیلان تایمز با حضور مسئولین بنیاد شهید، خانواده معزز شهدای انقلاب و شهدای مدافع حرم، ظهر امروز با گل افشانی مزار، با شهدای انقلاب تجدید بیعت شد.

t3230320-5218834 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-1 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-2 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-4 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-6 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-8 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-9 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-15 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-17 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-21 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-22 %d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-vaj-23

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار