سرانجام انتصاب اخیر در دارو و غذای استان چه خواهد شد؟


سرانجام انتصاب اخیر در دارو و غذای استان چه خواهد شد؟
تاریخ درج خبر : ۲۲ دی ۱۳۹۵  

 آنچه اتفاق افتاده تنها صدور حکم سرپرستی برای محمدی بوده و این امر به هیچ وجه نشان دهنده حضور طولانی مدت وی در دارو و غذای استان نیست و با توجه به شرایط موجود، به نظر می رسد دوره سرپرستی محمدی بسیار کوتاه بوده و ریاست دانشگاه جهت رفع تنش های موجود در این زمینه، در آینده ای نه چندان دور تدبیری اتخاذ خواهد کرد.

 

 

 

به گزارش گیلان تایمز موضوع تغییر در معاونت دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از مسایل پر حاشیه ی چند ماه اخیر این دانشگاه به شمار می رود. تغییری که احتمال وقوع آن از ماه ها قبل از آن شنیده می شد و در اوایل ماه جاری با برکناری دکتر سرودی، دکتر جمشید محمدی به عنوان سرپرست معاونت دارو و غذا معرفی شد.

هر چند محمدی از مدیران نسبتاً توانمند و با تجربه ی بهداشت و درمان محسوب می گردد، اما معرفی این پزشک به عنوان سکان دار معاونت داروی استان، با مخالفت هایی در بین داروسازان استان و نیز برخی از شخصیت ها از جهت عدم تخصص وی در رابطه با مسایل آن معاونت مواجه شد.

آنچه اتفاق افتاده تنها صدور حکم سرپرستی برای محمدی بوده و این امر به هیچ وجه نشان دهنده حضور طولانی مدت وی در دارو و غذای استان نیست و با توجه به شرایط موجود، به نظر می رسد دوره سرپرستی محمدی بسیار کوتاه بوده و ریاست دانشگاه جهت رفع تنش های موجود در این زمینه، در آینده ای نه چندان دور تدبیری اتخاذ خواهد کرد.

/گیلان آنلاین

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار