آیت‌الله خاتمی در رشت: عکس گرفتن با عباس زینب افتخار آفرین است نه با یک زن بیگانه در مجلس