جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۷ – هند؛ یوز‌های ایرانی درپی خلق شگفتی/ طلسم یک هشتم را بشکن