«نیلی»ها و ماست مالی ها!/ علیرضا فکوری


«نیلی»ها و ماست مالی ها!/ علیرضا فکوری
تاریخ درج خبر : ۱۳ آبان ۱۳۹۶  

گیلان تایمز:

این روزها،آقای «نیلی»،که از اقتصاددان جرگه ی «رسمی» ایران است(همانند شاعران صله گیر ورسمی ای که داریم)،کمبود منابع آب،بیکاری و از این دست فراورده های پلشت اما پسینی کشور را،«ابرچالش» معرفی کرده است؛برآوردی سهل انگارانه چون ماست مالی!
کسانی چون «نیلی» ، که در دامن مهر ج.ا.اپرورده و آرمیده اند،در کنار آموزه ی بنیادی «فرافکنی»، آموخته های دیگری نیز به کف دارند،که گاهگاهی از آن برای توهین به مشاعر ایرانیان بهره می گیرند و از بس چنین کرده اند،دچار گمگشتگی راستی نیز شده اند در وادی ناراستی ها.
من – در برابر این گفته ها – فکر می کنم،چند «ابر چالش» نشان داده شده به انگشت ایشان،برداشت همین کشتزاری ست که نوشتم؛وگرنه چالش های هراس انگیز این سرزمین،این چه وی برشمرده نیست…..هیچ گاه نیز در سده ا ی که پشت سر نهاده ایم تاکنون، نبوده.
ما یک«مادرچالش» داریم به نام «آزادی» که هنوز در زادبوم ما زاده نشده و دوران جنینی اش را سپری می کند؛خود زاده نشده،ولی زاینده ی بار آوری است!این جنین اما،تا زاده نشود و بر خشت سرزمین ما نیفتد،همچنان «چالش»خواهد زایید – گاه چند قلو حتا!
اما برخی فرزندان او را می توان چنین برشمرد:
یکم:مرگ «وجدان جمعی» ملت.
دوم:کورسوادی و کم بینایی ملت.
سوم:روادانیِ فساد و همگانی شدن آن.
چهارم:چیرگی و بسامد خشونت _ گرم و سرد – ساختار قدرت حاکم
پنجم:کفن و دفن «عدالت» و«دو جزیره ای شدن» باشندگان این سرزمین:کم شماری از اهالی و صاحبان قدرت،در جزیره ای پهناور و سرشار از هستی – چون گیلان ما. و پرشماران دیگر مردمان،در جزیره ای دیگر؛البته به اندازه ی کف دست؛که برای چیدمان فراوانی خود در این تنگجا،هم بسیار«کوچک» شده اند و هم یکدیگر را لگدمال می کنند.جزیره ای به سان کویر لوت ما و لبالب از نیستی….
هر یک از این چالشها برای خود داستانی دارد و نسبت شان با «آزادی» نیز،خود«یکی داستان است پرآب چشم.»که فعلا بماند….

گیلان تایمز: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار