افتخارآفرینی مخترع نوجوان گیلانی در نمایشگاه بین‌المللی اختراعات آلمان