اختصاصی/ اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه


اختصاصی/ اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
تاریخ درج خبر : ۲۷ آبان ۱۳۹۶  

اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه اقلام ارسالی اداره صنعت معدن ماسال برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار