اختصاصی/ مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان: رانت یکی از نمایندگان مجلس باعث عدم تخلیه برخی خانه های سازمانی آموزش و پرورش توسط ساکنان است


اختصاصی/ مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان: رانت یکی از نمایندگان مجلس باعث عدم تخلیه برخی خانه های سازمانی آموزش و پرورش توسط ساکنان است
تاریخ درج خبر : ۱۸ دی ۱۳۹۶  

گیلان تایمز:

به علت مطالبات فراوان فرهنگیان در زمینه وضعیت خانه های سازمانی آموزش وپرورش گیلان در رشت؛ تصمیم گرفتیم که با آقای نجف زاده مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان در این زمینه گفتگویی تفضیلی داشته باشیم؛ مشروح این مصاحبه را در ادمه مطالعه کنید:

گیلان تایمز: خودتان را معرفی کنید؟

نجف زاده: نجف زاده هستم فرهنگی بازنشسته که توفیق خدمتگزاری به عنوان مدیرکل آموزش وپرورش را ازسال ۸۷ تا ۹۲ داشتم.

گیلان تایمز: آخرین سمت شما مدیر کل آموزش و پرورش بوده است؟

نجف زاده: خیر سه سال پایانی خدمتم را در سمت مدیر برنامه ریزی شورای عالی آموزش وپرورش کشور اشتغال داشته ام.

گیلان تایمز: مطلع هستید که یکی از مواردی که در زمان شما مورد پی گیری سازمان بازرسی و دیگر مراجع قانونی بوده است موضوع اجرای قانون مربوط به تبدیل به احسن کردن خانه های سازمانی بوده و عدم اجرای قانون مذکور موجب نارضایتی تعدادی از فرهنگیان شده است می توانید در این مورد توضیح دهید؟

نجف زاده: خانه های سازمانی دستگاها، منازلی هستند که به افراد واجد الشرایط هر سازمان برای سکونت حداکثر به مدت ۵ سال براساس تنظیم قرادادنامه تحویل داده می شود که آموزش و پرورش استان گیلان نیز تعدادی از این خانه ها واقع در گلسار و کوی بیانی رشت رادر اختیار تعدادی از همکاران گذاشته بود که درسال ۸۸ متوجه شدم که اکثر ساکنین بیش از ۵ سال و بدون تمدید و خلاف مقررات به سکونت در منازل ادامه داده و می دهند که شروع کردیم به بررسی بیشتر موضوع تا با دلایل متقن اعلام کنیم که ساکنان نسبت به تخلیه خانه ها اقدام نمایند و در همین زمان بخشنامه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شد که به موجب آن دستور دادند تا قانون مربوط به مجلس در خصوص خانه های سازمانی مبنی بر فروش یا تبدیل به احسن آنها اجرا گردد و بر این اساس در اجرای قانون نیز نسبت به اخطار ساکنان اقدام کردیم و با توجه به عدم تمکین به اخطار از سوی ساکنان از طریق دادگاه حکم تخلیه همه ساکنان را گرفتیم و طی چند مرحله اعلام به آنها بدلیل توسل ساکنان به نمایندگان و اخذ مهلت یک ماهه از دادگاه نهایتا آخرین حکم تخلیه را نیز گرفتیم که در همین زمان با توجه به تغییر متاثر از تغییر دولت در مدیریت آموزش و پرورش اجرای احکام تخلیه را به آقای حاجتی مدیرکل محترم جدید واگذار نمودم.

گیلان تایمز: آیا از نتیجه اقدامات انجام شده بعد از شما مطلع هستید؟

نجف زاده: شنیده ها حاکیست در اجرای احکام صادره، اکثر ساکنان نسبت به تخلیه منازل مسکونی اقدام نمودند جز چند نفر که به سکونت خود ادامه دادند و دلیل آن هم شاید همان دلیلی باشد که در زمان مدیریت خودم با آن مواجه بودم وآن حمایت یکی از نمایندگان مجلس  از یکی از ساکنان بود ولی چون حمایتش منطقی نبود ما به کار خود ادامه دادیم و حکم تخلیه را از دادگاه گرفتیم واگر توفیق ادامه خدمتگزاری وجود داشت یقین دارم الان همه تخلیه کرده بودند.

گیلان تایمز: منظور شما این است که مدیر کل فعلی پی گیر نبوده و نیستند ؟

نجف زاده: قطعا مدیر کل فعلی دوست ندارند شاهد این تبعیض باشند که تعدادی از ساکنان تخلیه و تعدادی به سکونت خود ادامه دهند؛ ولی بنظر می رسد به جهت اینکه علاقه ندارد خود را با نماینده مجلس درگیر کند نسبت به اجرای احکام خیلی رغبت نشان نداده است.

 

گیلان تایمز: به نظر شما دلیل حمایت نماینده مجلس چرا منطقی نبود می توانید شفاف تر توضیح دهید؟

نجف زاده: واقعیت امر این بود که یکی از ساکنان از بستگان یکی از نمایندگان مجلس است که  از سال ۸۵ یا ۸۶  یکی از خانه های سازمانی گلسار در اختیارش قرار می گیرد و اینکه ایشان واجدالشرایط دریافت خانه سازمانی بوده یا خیر لزومی نمی بینم  توضیح دهم، اما اعتقاد نماینده مورد نظر این بود که خانه های سازمانی باید به ساکنان فعلی ولو اینکه برخلاف مقررات در آنجا ساکن بوده اند فروخته شود.

گیلان تایمز: چرا از فروش خانه های سازمانی به ساکنان خودداری کردید؟

نجف زاده: دلایل زیادی وجود داشت من جمله:

اولا) برابر قانون اختیار تصمیم گیری دراین زمینه بعهده مدیر کل وقت بود و براساس مصلحت آموزش و پرورش گیلان از جهت اقتصادی و نیز عدم تبعیض بین فرهنگیان ضمن مشورت با دیگران و طرح موضوع در جلسات نتیجه گرفته شد که برای فراهم کردن زمینه فروش ساکنان نسبت به تخلیه اقدام کنند.

ثانیا) تصمیم براین بود که پس از انجام مراحل از جمله اخذ سند مالکیت، آنها برابر قانون به آخرین فرد ساکن درخانه ها فروخته شود ولی براساس استعلام از مراجع ذیربط ساکنان هیچکدام شرایط لازم برای خرید را نداشتند.

ثالثا) اعتقاد براین بود؛ فرهنگیان بدلیل نداشتن خانه مسکونی شخصی و عدم بضاعت مالی در خانه های سازمانی سکونت دارند و قطعا توان خرید خانه های میلیاردی را ندارند و ما برای تبدیل به احسن کردن خانه ها و اینکه حقوق سایر فرهنگیان نیز پایمال نشود نیاز داشتیم نسبت به وجوه حاصله از محل فروش بصورت نقدی واینکه سهل الوصول باشد حساسیت نشان دهیم.

رابعا) با عنایت به اینکه هیچکدام از خانه های سازمانی دارای سند مالکیت به نام آموزش و پرورش نبودند لذا برای اخذ سند ناگزیر خانه ها می بایست تخلیه می شدند تا از طریق کارشناسان ثبت و غیره مورد بازدید قرار می گرفتند و در این صورت فروش به ساکنان فعلی قبل از اخذ سند منتفی بود.

خامسا) با توجه به عدم وجود امکانات رفاهی برای فرهنگیان تصمیم براین بود که با فروش آنها یک کار ماندگار از جمله خرید ۸۰ سوئیت در مشهد به عنوان زائر سرا  برای اسکان فرهنگیان گیلانی که در طول سال  برای زیارت به مشهد عزیمت می کنند خریداری شود و یا در زمین ده هکتاری آموزش و پرورش گیلان واقع در خشکبیجار کنار ساحل دریا هتل فرهنگیان احداث گردد و درآمد آن به نفع آموزش وپرورش و فرهنگیان گیلان کارسازی شود و این میسر نبود جز اینکه در یک مرحله به یک سرمایه دار فروخته می شد یا برای خرید سوئیت در مشهد بصورت تهاتر عمل می شد که زمینه این کار ۵۰درصد فراهم شده بود.

ضمنا باید عرض کنم موضوع سند مالکیت خانه ها در زمان اینجانب پیگیری و درصد زیادی از مراحل انجام و تا بازدید کارشناسان ثبت از خانه ها پیش رفت ولی از آنجایی که ساکنان، خانه های سازمانی را تخلیه نکرده بودند این کار انجام نشد و بعدها نیز نمیدانم چرا پیگیری نشد.

گیلان تایمز: در پایان اگر مسئله ای باقی مانده بیان کنید؟

نجف زاده: نظر خاصی ندارم اما به عنوان یک مسئول اجرایی وآشنا به قانون سوالاتی ذهنم را به عنوان یک فرهنگی مشغول کرده از جمله اینکه:

  • چگونه می شود افرادی بدون داشتن شرایط استفاده از خانه های سازمانی و بدون انعقاد قرارداد بیش از زمان متعارف (پنج سال) حدود ده سال در خانه سازمانی سکونت داشته باشند و چنانچه مدیری می خواهد برابر قانون عمل کند مورد حمایت قرار نگیرد و حقوق سایر فرهنگیان چه می شود؟
  • با توجه به صدور حکم تخلیه از سوی دادگاه درسال ۹۱ و ۹۲ که قطعا پس از بررسی صادر شده است با کدام مجوز بعضی از افراد ازسال ۹۲ تاکنون به سکونت خود ادامه داده و می دهند؟
  • با توجه به اینکه در زمان اجرای قانون در خصوص یکی از شرایط فروش به ساکنین از مسکن و شهرسازی استعلام به عمل آمد و مشخص شد که بدلیل استفاده از تسهیلات دولتی در سنوات گذشته شرایط را ندارند و عدم احراز شرایط نیز به آنها اعلام شده، چگونه می شود بعد از تغییر مدیریت استان مجددا این شرایط نادیده گرفته می شود؟
  • ازآنجایی که خانه های سازمانی متعلق به فرهنگیان بوده است و به ویژه ساکنان سایر خانه های سازمانی نیز در این خصوص محق هستند اما به دلیل تمکین به قانون مجبور به تخلیه شـدند لذا چگونه می شود تعدادی به ادامه سکونت بپردازند.

البته خوشحال خواهیم شد اگر چنانچه قانونا می توانند به سکونت ادامه دهند نسبت به سایر ساکنین نیز مشابه آن عمل شود.

باور دارم اگرمدیرکل محترم فعلی آموزش و پرورش مورد حمایت مسئولان و نمایندگان بودند قطعا امروز برای تنویر اذهان عمومی می توانستند پاسخگوی این مطالبه فرهنگیان باشند که با توجه به تصمیمات مدیریت زمان ما  چرا تاکنون فرهنگیان استان نتوانستند  از مزایای تهاتر خانه های سازمانی با زائر سرا در مشهد یا احداث هتل فرهنگیان و یا هر نوع اقدام دیگری که از محل فروش خانه های سازمانی حاصل می شد بهره مند گردند.

گیلان تایمز: سپاس بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار