شهردار لاهیجان: لاهیجان با اجرای طرح شب های روشن ۲۴ ساعته می شود