در روزهای پایانی سال؛ شش انتصاب جدید از سوی استاندار گیلان/ انتصاب دو بخشدار جوان و زن