افتتاح بازارچه خیریه صنایع دستی و غذاهای محلی شهر سنگر+ تصاویر