اختصاصی/ با برجام بی سرانجام چه کنیم؟


اختصاصی/ با برجام بی سرانجام چه کنیم؟
تاریخ درج خبر : ۰۲ خرداد ۱۳۹۷  

گیلان تایمز:

پس از گذشت چندین سال از معلق نگه داشتن عامدانه سرنوشت برجام بالاخره ترامپ تصمیم نهایی مدت ها قبل اتخاذشده خود را در ۸ می ۲۰۱۸ یا همان ۱۸ اردیبهشت ۹۷ اعلام کرد

خروج از برجام

چیزی که می شد تقریبا با نوع برخورد آمریکا وسایر اعضای شورای امنیت با توافق هسته ای،آن را پیش بینی کرد آنچه که مدت ها قبل مخالفین مذاکره با آمریکا وبرجام با هر تلاش وکوششی به دنبال فهماندن ورساندن آن به گوش موافقان،امضا وتصویب کنندگان آن ازجمله دولت ومجلس این توافق بی سرانجام بودند به یک باره با این اقدام آمریکا با آن روبروشدند،عاقبتی که با نگاه ساده ونه تنها عمیق به راحتی قابل پیش بینی بود.کافی بود به سابقه بیش از یک قرن تقابل ورابطه ایران با غرب نگاهی کوتاه انداخته می شدچه در دوران حکومتهای پادشاهی ایران وچه بعدازپیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی حتی خوش بین ترین افراد با انصاف لازم با توجهی گذرابه این رابطه خصمانه می توانست پیش بینی کند که نتیجه مذاکره با سردمداران غربی جزآب در هاون کوبیدن وازدست دادن سرمایه ملی چیزی به بار نخواهد داشت.

چراکه تاریخ نشان داده است که غرب به سرکردگی آمریکا در ایران نه یک حکومت ونیروی مستقل وتفاهم کننده وهمراه بلکه حکومتی کاملا گوش به فرمان وسر سپرده می خواهد که اگراینچنین نبود دولت قانونی ملی را در مرداد ۳۲ سرنگون نمی کرد،دولتی که کاملا نشان داد به دنبال همکاری تعامل ودادن دست دوستی با غربیهاست، با این پیش زمینه مشخص است که مذاکره کنندگان به دنبال حل کردن مشکل وکنارگذاشتن اختلاف نبوده اندچراکه اساساچشم دیدن دولت وحکومتی همسنگ وهم ردیف خود که باید با آن مذاکره کنند را نداشتند وتحمل آن را برنمی تابیدند آنها طرف مذاکره ای می خواستند که جز قبول و گفتن چشم چیزی بلد نباشد همچون سابقه بستن قرارداد نفتی گس _گلشائیان بعد از کوتای ۲۸ مرداد حال اینکه برخی به عمدویا ساده لوحانه درتصور مذاکره برد-برد وعادلانه ای بودندکه می شود با غربی این چنین به نتیجه رسید چیزیست که فلحال خلاف آن رامی بینیم.

آنچه که پیش روی ماست….

  • وجود قرادادی بین المللی با سرانجامی آشفته به این منظور آشفته که اروپائیان طرف قراداد عملا همراهی خود با آمریکا را نشان داده اند و به نوعی هم پای آنان در تقابل با ایران حرکت می کنند.
  • عدم رفع تحریم های که ادعای رفع آن را داشته اند چه در دوران برجام چه پس از خروج آمریکا زیرا نوع چینش نقش های هر کدام از طرفین ورفتارهای درظاهرهمسو با قرارداد مانند رفع تحریم بر روی کاغذ اما بی اثر وتقریبا هیچ بودن آن در عمل، جز اینکه از همان نخست به دنبال رفع تحریم نبوده اند را به اثبات می رساند.
  • سرنوشت ارتباط اقتصادی با دولی که درصورت به نتیجه رسیدن تمامی تعهدات توسط همه طرفین وبدعهدی نکردن آمریکا خود را آماده ارتباط پسا تحریمی با رفع موانع آماده کرده بودند در حاله از ابهام فرورفت.
  • وموارد بسیار دیگری در زمینه ها وحوزه های مختلفی همچون نظامی، سیاسی، دیپلماتیک وداخلی که ایالات متحده با این نوع رفتارش به دنبال تحت تاثیر قراردادن آنها بود وبا بهانه های واهی در موضوعات خارج برجامی همچون قدرت موشکی ونفوذ منطقه ای خواستار جنجال سازی بین المللی برای به کرسی نشاندن ادعاهایش بوده است

 

آنچه که باید انجام دهیم….

  • درعین کنترل هیجانات واحساسات در پس ازاتخاذ تصمیم آمریکا که قطعا به دنبال ایجاد شکاف در طبقات مختلف اجتماعی جامعه ما همچون : احزاب وطیف های مختلف سیاسی،وسایر اقشار مردم با سلیقه ها وتفکرات متفاوت بوده است همه باید حساب شده وهوشمندانه بااین موضوع برخورد کنند.
  • خواستار توضیحات منطقی از سایر طرفین برجام وگرفتن تعهدات وتضمین های کتبی و محکم از آنهادر کنار ایجاد فشار درجهت پایبندی آمریکا به تعهدات سابق در صورت امکان ویا عدم مانع تراشی در مذاکرات وتعهدات آینده در صورت پایبندی سایر اعضا شورای امنیت به آن از طرف ایران که می تواند در قالب یک مذاکره جدید صورت بگیرد.

 

خروج از برجام

 

روند خروج

  • حضور ایران در برجام با سنجش سایر جوانب وقابل پیش بینی بودن رفتار اروپا نه تنها دیگرسودی نخواهد داشت بلکه در عرف جهانی نوعی توهین به ملت ایران محسوب خواهد شد و از آنجایی که امریکا ودول همراهش با بازی های رسانه ای وهجمه های تبلیغاتی به دنبال مقصر ومجرم جلوه دادن ایران در راستای اتهامات سابق هستند این خروج باید در طی گذشت یک پروسه چند هفته ای و یاچند ماهه با کار رسانه ای منسجم در تلویزیون،جراید،فضای مجازی، درکنار اتحاد تمامی اقشار مختلف جامعه وطیف های گوناگون سیاسی که در این مقطع حساس باید تسویه حساب های ودعواهای جناحی را کناربگذارند، صورت بگیرد.
  • دولت مخصوصا با تیم مذاکره ای ودیپلماتیک خود (درصورت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات جدید با طرفین برجام) در راستای روشنگری بین المللی برای معرفی مقصرومتهم اصلی نقض برجام نه تنها در کنار رایزنی با سایر اعضای شورای امنیت بلکه با کشور های موثرجهان به گفتگو بپردازد همان طوری که تقریبا رئیس جمهور آقای روحانی تلویحا به آن اشاره کردند.
  • مجلس درراستای وظیفه قانونی خود درجهت حمایت از تصمیمات معقول دولت با استفاده از تمام توان خود با مصوبات همسو با تصمیمات منطقی و نظارت مناسب بر عملکرد دولت به دنبال احقاق حق ملت باشد.
  • سایر نهادهای مهم وتصمیم گیر نظام از جمله شورای امنیت ملی ومجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوعی گردهمایی تمامی مسئولین نظام ازجمله روسای قوا می باشند درکناراتخاذ یک نقشه راه منسجم ومتحد درجهت تحقیق تصمیم خروج از برجام حرکت کرده وهمچون دولت ومجلس برای بازپس گیری حق مردم تلاش کنند.

 

فارغ از همه این ماجراها….

پس از آنکه سرنوشت این قرارداد بی سرانجام به طور کامل بدون در نظر گرفتن عملکرد دولت ومجلس ویا اینکه نتایج مذاکرات آتی چه خواهد بود مشخص شد باید از آنانی که با آن همه اظهار هشدارهای جناحی وغیر جناحی مخالفان ویا دلسوزان در مورد بدعهدی غربیها بخصوص آمریکا وبه نتیجه نرسیدن وبی سرانجام بودن برجام بد فرجام بر تبل مذاکره با آمریکا می کوبیدند وبرای تحقق برجام آسمان را به زمین می دوختند وحتی آب خوردن مردم را به آن مربوط می کردند وبا رسانه های مخلفتشان به عمد وقصد در فضای مجازی وواقعی به بدترین وجه و صورت حتی در میتینگ های انتخاباتی به مخالفانشان حمله وهجمه می کردند پرسید که آیا این همه رفتارهای نادرست از روی حقد وکینه چه نتیجه ای برای مردم داشته است؟ چگونه جواب ملتی را که به واهی امیداوارشان کردید خواهی داد؟ وآیا این رفتارهای عامدانه که منظور وعلت آن قابل تشخیص است جز روسوایی چیز دیگری برایتان داشته است هرچند اینان آنچنان هستند که در صورت نابودی تمامی امید هاو سرمایه های مردم و کشور باز طلبکار و زبان دراز درراستای همسویی با اهداف خود از هیچ رفتار غیر اخلاقی دریغ نخواهند کرد فقط انکه دراین بین امید بسیاری از پیروجوان را بر باد هوسهای خود دادند.

سیدعابد ارغوان – فعال دانشجویی

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار