مسعود کاظمی

موکول شدن جلسه تعیین وضعیت شهردار رشت ...
موکول شدن جلسه تعیین وضعیت شهردار رشت به یکشنبه آینده
شهردار رشت: «هفته رشت» برگزار نمی شود ...
شهردار رشت: «هفته رشت» برگزار نمی شود تا عده قلیلی سودجوئی نکنند
به گزارش گیلان تایمز در جلسه فوق العاده ...
پیام تشکر و درخواست رییس جدید شورای شهر رشت از شهروندان

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار