نظریه_کور_متنی(جریان غالب-غلبه رفتار_مرگ قالب-پارادایم منفعل-)

گیلان تایمز: عبور از قالبی عادی شده در ...
نظریه_کور_متنی(جریان غالب-غلبه رفتار_مرگ قالب-پارادایم منفعل-)/ مراد قلی پور

پربازدید ترین ها

آخرین اخبار